Polityka prywatności sklepu internetowego KISZECZKA.PL

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 1. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej jako „Polityka prywatności” określa poszczególne zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.kiszeczka.pl. W dalszej części niniejszej polityki prywatności zwany jest on jako „Sklep Internetowy”. Każdy klient korzystający ze sklepu internetowego Kiszeczka.pl zwany jest natomiast dalej „Użytkownikiem”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest firma Kiszeczka Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Karczewie, ul. Żaboklickiego 2, 05-480 Karczew, NIP: 5322033143, REGON: 142890297, KRS:0000383429.

 

II. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkownika, które zostają przekazane podczas rejestracji oraz złożenia zamówienia, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji tegoż zamówienia oraz wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenia zamówienia, obsługi reklamacji i zwrotów oraz do kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Ponadto, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od Kiszeczka Sp. z o.o. Sp. k na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu Internetowego, ofert specjalnych, promocji czy rabatów, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania takich informacji.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celach analitycznych oraz statystycznych wyłącznie na użytek własny Administratora i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 4. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na uczestnictwo w programie lojalnościowym Klub Kiszeczkowego Smakosza, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach z nim związanych.

 

III. Podanie danych osobowych

 1. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia po zgłoszeniu takiej woli Administratorowi sklepu.
 2. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na jej podstawie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika, który pojawia się w wysłanych wiadomościach e-mail lub wysyłając e-mail z wolą rezygnacji na adres kontakt@kiszeczka.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownik podaje podczas składania zamówień w Sklepie Internetowym oraz podczas rejestracji w Klubie Kiszeczkowego Smakosza. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, jego przetwarzania oraz dostarczenia.
 4. Podanie danych do wysyłki informacji handlowych jest dobrowolne i nie wpływa na złożenie czy realizację zamówienia.
 5. W przypadku Programu lojalnościowego Klub Kiszeczkowego Smakosza podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dołączenia do tego Programu oraz uzyskaniu bonusów z aktywnego uczestnictwa w programie.

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży i wyłącznie w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z przepisów prawa.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na ich otrzymywanie.
 3. W przypadku programu lojalnościowego Klub Kiszeczkowego Smakosza dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Programu.

 

V. Dodatkowi odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są również firmy zewnętrzne, które współpracują z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną: dostawcy płatności elektronicznych, serwisów informatycznych, a także firmy finansowo-księgowe oraz kancelarie prawne.

 

VI. Pliki cookies

Sklep Internetowy do prawidłowego działania używa tzw. plików „cookies”. W zależności od preferencji, Użytkownik może zgodzić się lub nie zgodzić na zainstalowanie plików cookies i zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by ta nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

VII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu. Środki techniczne zgodne są z obowiązującym prawem i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych.
 4. Sklep Internetowy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do konta Użytkownika. Proces rejestracji oraz logowania przebiega automatycznie.
 5. Wszystkie podejrzane wiadomości e-mail oraz próby wyłudzenia loginu czy hasła należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

 

VIII. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Kiszeczka Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Karczewie, ul. Żaboklickiego 2, 05-480 Karczew (zwana dalej „Organizatorem”), NIP: 5322033143, REGON: 142890297, KRS: 0000383429. adres e-mail: biuro@kiszeczka.pl, numer telefonu: (22) 719 04 19