„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności zakładu w wyniku wdrożenia innowacji procesu poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” mająca na celu wprowadzenie do zakładu nowych procesów produkcyjnych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.